Hymn i Godło

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową.
Nie wydrze nam jej żaden wróg,
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą,
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż,
On jest najwyższą siłą,
Zwyciężym znój i stromość dróg,
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Sztandarem naszym będzie Krzyż,
Co ojców wiódł do chwały,
I nas powiedzie także wzwyż,
Gdzie buja orzeł biały,
Ojczyźnie spłacim święty dług,
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

(Hymn KSM-u jest śpiewany na melodie Roty)

 

 

 

Godło stowarzyszenia powstało w wyniku połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Żółty kolor tła symbolizuje Kościół Katolicki, biel i czerwień są barwami narodowymi, natomiast niebieski oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą, która jest dla KSM-owiczów wzorem do naśladowania i pomocą w pracy nad sobą. Godło symbolizuje gotowość służby Bogu i Ojczyźnie, czyli najwyższym ideałom, w imię których młodzi ludzie starają się zmieniać otoczenie w oparciu o program Ewangelii, naukę Kościoła i wartości moralne.

Godło posiada długoletnią tradycję, której początku należy szukać w czasach zaborów, kiedy istniało i działało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, przekształcone w latach międzywojennych w wyniku inspiracji Akcji Katolickiej w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ).