Statut

Prezydium Krajowej Rady KSM
Kraków 1993

Niniejszy Statut został zatwierdzony przez 261 Konferencję Plenarną Episkopatu Polski obradującą w Warszawie
w dniach od 29 kwietnia do 1 maja 1993 r.

Nowelizacja uchwałą Krajowej rady KSM nr 4/97 z dnia 26 września 1997 r.; zatwierdzona przez 293 Konferencję
Plenarną Episkopatu Polski obradującą w Warszawie w dniach od 4-6 marca 1998 r.

Znak: SET-70-29

Za zgodność
Bp Tadeusz Pieronek
Sekretarz generalny Episkopatu Polski
Warszawa 19.05.1993 r.

Nadanie osobowości prawnej kościelnej:
Dekret Konferencji Episkopatu Polski z dnia 10 października 1990 r.

Nadanie osobowości prawnej cywilnej:
Rozporządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów
Dz. U. Nr 56, poz. 263, z dnia 30.06.1993 r.

Za zgodność z oryginałem
Ks. Prałat Antoni Sołtysik
Generalny Asystent Kościelny Stowarzyszenia
Kraków 03.07.1993 r.

Biblioteczka KSM – Nr 1

 


Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Rozdział 2. Cel, zadania, środki
Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia i ich funkcjonowanie
Rozdział 5. Majątek stowarzyszenia
Rozdział 6. Przepisy końcowe