Fundacja dla młodzieży

Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Podejmujemy wysiłki by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia by byli odpowiedzialnymi za swój kraj, swoją rodzinę będąc wrażliwi i otwarci na innych.

Szkolimy, wychowujemy i kształtujemy polską młodzież, działamy realizując różnorodne projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości w poszanowaniu wartości takich jak Bóg, honor i Ojczyzna.

Działamy od 2009 roku powołani do życia przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

“FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”
Numer KRS 0000339553
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
REGON 021094654, NIP 8982166113
tel. kom. 574-037-224

Zarząd Fundacji

Teresa Maria Moskal – Prezes Zarządu, Krzysztof Kumięga – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Ilona Trojnar – Przewodnicząca Rady, Wioletta Pietraszko, Anna Dzwonkowicz, Łukasz Fenisz, Aleksandra Samula, ks. Andrzej Lubowicki

Więcej…